מרכז הבטיחות והאש  -  חברתנו מספקת מוצרים איכותיים, מאושרים בקפידה ומסומנים בתו תקן.

04-6100778

ציוד עבודה בגובה

»
»
ציוד עבודה בגובה

ציוד עבודה בגובה 


תאונות עבודה בגובה נחשבות לאחד מסוגי תאונות העבודה הנפוצות והמסוכנות ביותר. 


 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007 מגדירות ומפרטות מהי עבודה בגובה - "כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני, המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין או המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן". אם כן, ניתן לראות, כי הגדרת עבודה לגובה איננה מתמקדת רק בתחום הבנייה (האסוציאטיבי לנו) אלא מקיפה הרבה יותר תחומי עיסוק. 


מהו ציוד לעבודה בגובה? מי נזקק לו?


הסכנות בעבודה לגובה מתחלקות לשתיים: הסכנות האורבות לעובד עצמו (בהן ניתן למצוא נפילה, תילוי ממושך ועוד) והסכנות לסביבת העבודה ולסובבים את העובד (כפגיעה מחפץ נופל וכד'). אף ציוד עבודה בגובה מתחלק בהתאם לכך: לעובד - ציוד בטיחות כקסדה, רתמת גוף ומערכת למניעת נפילה או מערכת לבלימת נפילה, ולהגנת הסביבה - כבלי עיגון לכלים (על מנת למנוע נפילה חופשית שלהם) ועוד. לציוד עבודה בגובה נזקק כל מי שעובד בגובה של שני מטרים ויותר.


 


 כאשר אתם מסתכלים על העולם מגבוה - חשוב שתעשו זאת בביטחה !


הציוד שלנו: