מרכז הבטיחות והאש  -  חברתנו מספקת מוצרים איכותיים, מאושרים בקפידה ומסומנים בתו תקן.

04-6100778

ממונה בטיחות

 


ממונה הבטיחות של מרכז הבטיחות והאש הינו מייסד החברה, דודו חג'ג', בעל נסיון עשיר בתחום הבטיחות, בעל אמינות ומקצועיות ושירות אישי וישיר לאורך שנים. 


ממונה בטיחות בעבודה - על התפקיד, על ההכשרה ועל האחריות


ממונה בטיחות בעבודה מוגדר בחוק כיועץ להנהלה בנושא הבטיחות והבריאות בעבודה, במפעל, המעסיק לפחות 50 עובדים. המחוקק הטיל את האחריות לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים על "מחזיק במקום העבודה", כלומר, על בעל המקום או המנכ"ל, אך הנסיון לימד כי בשל שיקולים כלכליים או אחרים,  לא תמיד מקפיד בעל המקום בשמירה על הבטיחות ובריאות העובדים. זו הסיבה שהמדינה מממנת מערך יקר שמטרתו להביא את המידע על בטיחות העובד ובריאותו לכל מקומות העבודה ומחייבת כל מפעל המעסיק למעלה מ 50 עובדים למנות 


ממונה בטיחות מכוח תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996.


תפקידיו של ממונה הבטיחות


* עליו לבצע את מפגעי הבטיחות במפעל או בארגון ולהודיע למעביד.


על ממונה הבטיחות בעבודה לבנות תוכנית שנתית לניהול הבטיחות במקום העבודה וליישם אותה, בהתאם לאופי המקום ולסיכונים הייחודיים לו.


עליו לבצע סקר סיכונים מעמיק שממנו נגזרים נהלי הבטיחות, הוראות הבטיחות ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודה כגון מיגון אישי של העובדים וכו... 


על ממונה הבטיחות לוודא כי תנאי הבטיחות ; בתהליכי עבודה, במתקנים, בציוד ובמבנים עונים על דרישות החוק.


עליו לוודא שההנהלה דואגת להפחתת סיכונים במקום עבודה. עליו  לוודא כי כל האמצעים הפיזיים שיגרמו להפחתת הסיכונים כמו גידור מקומות מסוכנים, מגנים על מכונות,


 כפתורי חירום ועוד, מיושמים על ידי ההנהלה.


*הדרכה - על ממונה הבטיחות בעבודה להכין תוכנית הדרכת בטיחות שנתית ולוודא יישום התכנית על פי דרישות תקנון ארגון הפיקוח על העבודה. 


 (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט 1999.


ממונה הבטיחות נדרש לבצע מעקב, פיקוח וביקורת על תקינות של ציוד המגן האישי, על התקני הבטיחות, על כלי העבודה ולוודא כי העובדים ממלאים אחר


הוראות הבטיחות ואינם נחשפים לסיכונים מיותרים. 


בכל מקרה שבו מופרות תקנות הבטיחות על ידי העובדים, חובה על ממונה הבטיחות להודיע על כך מיד למעביד, לוודא תיקון ליקויים ולעדכון נהלים.


לסיכום - תפקידו של ממונה הבטיחות הינו תפקיד חיוני וחשוב בכל מקום עבודה. היכולת למנוע תאונה או מחלת מקצוע קשורה במישרין ליכולות המקצועיות והאשיות


של ממונה הבטיחות. מכיוון שתפקידו הינו תפקיד ייעוץ ואין לו בדר"כ אחריות ניהולית על העובדים, יכולתו של ממונה הבטיחות לשכנע ולהניע מנהלים ועובדים


לבצע את דרישות הבטיחות חשובה לא פחות מיכולותיו המקצועיות.


 


למידע נוסף אודות התקשרו לטלפון 04-6100778 
או השאירו פרטים באמצעות טופס צור קשר